Határozat száma:
363/2019 2019.11.19.

Tárgya:
Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, képviselői kérdések, közérdekű bejelentések

Határozat:
1. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom Város Önkormányzata által alapított Komáromi Közgyűjteményi Közalapítvány Kuratóriuma elnökének jelöli ki Számadó Emesét (szül.név: Számadó Emese, sz. Oroszlány, 1967. 05. 11., anyja születési neve: Major Edit, lakcím: 2921 Komárom, Vásártér 2.), a Kuratórium tagjának jelöli ki Győrfi Mónikát (szül.név: Némedi Mónika, Szőny, 1973. 02. 20., anyja születési neve: Szabó Erzsébet, lakcím: 2900 Komárom, Bocskai I. u. 14.), György Károlynét (szül.név: Rabi Lenke, sz. Naszály, 1954. 09. 16., anyja születési neve: Mocsári Sarolta, lakcím: 2900 Komárom, Vág u. 3. fsz. 1.), Csere Lajost (szül.név: Csere Lajos, sz. Ászár, 1955. 08. 31., anyja születési neve: Sátek Mária, lakcím: 2900 Komárom, Jedlik Á. u. 23.) és Kárpáti Ferencet (szül.név: Kárpáti Ferenc, sz. Komárom, 1951. 10. 23., anyja születési neve: Szlukovényi Mária, lakcím: 2900 Komárom, Jedlik Á. u. 23/A.) egyaránt a mai naptól számított 4 év határozott időtartamra.
2. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Közgyűjteményi Közalapítvány könyvvizsgálójának jelöli ki a MOORE STEHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószekértő Kft-t (Cg.01-09-681313, székely:1054 Budapest, Báthori utca 20. 3.em. 1/a., kijelölt könyvvizsgáló: dr. Sugár Dezső Csaba) a mai naptól 2023. május 31-ig tartó határozott időtartamra.
3. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Komáromi Közgyűjteményi Közalapítvány alapító okiratának a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal.

4. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az alapító képviselőjét, hogy a Tatabányai Törvényszékre a változásbejegyzésre vonatkozó kérelmet nyújtsa be.


Határidő:
Azonnal

Felelős:
Dr. Molnár Attila polgármester