Hírek
2016. 02. 05.
Tájékoztatás avar égetéséről

Értesítjük Komárom Város Tisztelt Lakosságát, hogy Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28-i ülésén elfogadta az avar és kerti hulladék égetésről, valamint a szabadtéri tűzgyújtásról szóló 4/2016. (I.28.) számú önkormányzati rendeletét.

A rendelet értelmében az avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell; égetéssel csak a nem komposztálható, továbbá a komposztálásra alkalmatlan (különösen a vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

 • A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható avar és kerti hulladék égetése a város belterületén minden év március 16-tól április 30-ig, valamint október 15-től november 30-ig végezhető el.
 • A napi égetést 9 és 18 óra közötti időszakban lehet végezni.
 • Vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos.
 • Az égetés egy alkalommal maximum 3 órán keresztül tarthat.

Az égetés további szabályai:

 • Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak kis adagokban történhet.
 • Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén.
 • Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot
 • Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa.
 • Égetni a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén az ingatlanával határos szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható időpontjáról.
 • Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt és előtte egy órával.
 • Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
 • Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.
 • A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket (különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, vagy tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot és egyéb kézi szerszámot) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható.
 • A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

A hatóságilag elrendelt országos vagy részleges általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést!

A rendeletben foglaltak betartását a Komáromi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői, valamint a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi. A tűzvédelmi hatóság (KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a szabálytalanságok esetén tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Külterületen való égetésre más szabályok vonatkoznak.

Külterületen, lábonálló növényzetet, növényi hulladékot égetni csak az Országos Tűzvédelemi Szabályzatról szóló 54/2014. (12.05.) BM rendelet 226. §-a szerint tűzgyújtási engedély birtokában szabad. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelmet KEM Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz kell eljuttatni.


Rendezvénynaptár

.

H
K
Sz
Cs
P
Szo
V

Érték és Hagyomány

a városi értéktár kiadvány

Hírlevél feliratkozás

A feliratkozást követően minden nap egy összefoglaló emailt fog kapni a napi hírekről, eseményekről, aktualitásokról.

Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot