Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 21
2204237 látogatás

Komárom - határozatok - kiválasztott határozat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Szökőkút


Vissza!

Határozat száma:
235/2015 2015.10.22.

Tárgya:
Komárom Város Önkormányzata által alapított közalapítványok alapító okiratainak módosítása

Határozat:
1. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom Város Önkormányzata által alapított Komáromi Közgyűjteményi Közalapítvány Kuratóriumának egészét a mai nappal visszahívja, azaz Számadó Emesét, Győrfi Mónikát, György Károlynét, Csere Lajost és Szilágyi Ildikót, ezzel egyidejűleg a Kuratórium elnökének jelöli ki Számadó Emesét (szül.név: Számadó Emese, sz. Oroszlány, 1967. 05. 11., anyja születési neve: Major Edit, lakcím: 2921 Komárom, Vásártér 2.), a Kuratórium tagjának jelöli ki Győrfi Mónikát (szül.név: Némedi Mónika. Szőny, 1973. 02. 20., anyja születési neve: Szabó Erzsébet, lakcím: 2900 Komárom, Bocskai I. u. 14.), György Károlynét (szül.név: Rabi Lenke, sz. Naszály, 1954. 09. 16., anyja születési neve: Mocsári Sarolta, lakcím: 2900 Komárom, Vág u. 3. fsz. 1.), Csere Lajost (szül.név: Csere Lajos, sz. Ászár, 1955. 08. 31., anyja születési neve: Sátek Mária, lakcím: 2900 Komárom, Jedlik Á. u. 23.) és Kárpáti Ferencet (szül.név: Kárpáti Ferenc, sz. Komárom, 1951. 10. 23., anyja születési neve: Szlukovényi Mária, lakcím: 2900 Komárom, Jedlik Á. u. 23/A.) egyaránt a mai naptól számított 4 év határozott időtartamra.

2. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Közgyűjteményi Közalapítvány könyvvizsgálójának jelöli ki a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft-t (Cg.01-09-681313, székhelye: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a., kijelölt könyvvizsgáló: dr. Sugárné Kéri Anna) a mai naptól 2019. május 31-éig tartó határozott időtartamra.

3. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel elfogadja a Komáromi Közgyűjteményi Közalapítvány alapító okiratának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

4. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a közhasznú jogállás megszerzése iránti kérelem benyújtásáról, ennek érdekében felhatalmazza az alapító képviselőjét, hogy a Tatabányai Törvényszékre a változásbejegyzésre vonatkozó kérelemmel együtt nyújtsa be a közhasznú jogállás megszerzése iránti kérelmet is.


Határidő:
Azonnal

Felelős:
Dr. Molnár Attila polgármester
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768