Határozat száma:
223/2007 2007.11.20.

Tárgya:
A Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet beszámolója a 2007. évi antennarendszer üzemeltetéséről, valamint a 2008. évi fejlesztésekről. Javaslat a 2008. évi antennadíj megállapítására.

Határozat:
1., A Képviselő-testület a Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet 2007. évi antennarendszer üzemeltetéséről és a 2008. évi fejlesztésekről szóló beszámolóját elfogadja.

2., A 2008. évi antenna díjakat az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Minimum csomag bruttó 1.200.- Ft
Alapdíjcsomag bruttó 1.980.- Ft
Bővített csomag bruttó 4.180.- Ft

Az alkalmazás időpontja a minimum és a bővített csomag vonatkozásában 2008. január 01., míg az alapcsomag díj esetében 2008. február 1.

3., A Képviselő-testület Komárom Város Önkormányzata és a Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet között létrejött bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat bruttó 6 M Ft-tal 2008. évtől csökkenti.


Határidő:
azonnal, 2008. január 1.

Felelős:
Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző
Zatykó János polgármester