Határozat száma:
39/2013 2013.03.27.

Tárgya:
A Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet tájékoztatója a Városi Antennarendszer műszaki és pénzügyi helyzetről, javaslata a 2013 évi antennadíj módosítására

Határozat:
1. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet tájékoztatóját a Városi Antennarendszer 2012. évi műszaki és pénzügyi helyzetről tudomásul veszi, valamint tudomásul veszi az antennadíj bruttó 2.550,-Ft-ra történő emelését.

2. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Klapka György Lakásszövetkezettel a városi antennarendszer és a hozzá tartozó kábelhálózat üzemeltetésére kötött szerződést módosítsák úgy, hogy 2013. évre a Klapka György Lakásszövetkezet évi bruttó ötmillió forint bérleti díjat fizet.


Határidő:
2013.03.31.

Felelős:
Dr. Molnár Attila polgármester