A "Komáromi Feszty Árpád Általános Iskola - Csillag Óvoda energetikai korszerűsítése"
(KEOP 5.1.0-2008-0059)
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.


Európai Uniós támogatásból valósult meg Komárom legnagyobb általános iskolája: a Feszty Árpád Általános Iskola és az energetikai szempontból jelenleg hozzá kapcsolódó Csillag Óvoda energetikai korszerűsítése.

Komárom Város Önkormányzata 92.079.765 Ft összegű támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióban. A projekt összköltsége 203.911.958 Ft, a projekt elszámolható összköltsége 184.159.531 Ft.


A beruházás az intézmények gazdaságos üzemeltetését célozzák meg, az épületek hőszigetelésével, megújuló energiák alkalmazásával, korszerű gépészeti és villamos berendezések és szerelvények betervezésével. Az energetikai felújítás során elkészült az épületek akadálymentesítése is.
A projektgazda önkormányzat és a Közreműködő Szervezet között 2009. augusztusában került sor a szerződés aláírására. Az óvodások 2010. augusztus 30-án, az iskolások 2010. október 4-én vehették birtokukba a megújult intézményeket.

Feszty iskola:

A felújítás főbb részei:
Az épület homlokzatának hőszigetelése: 2564,5 m2. A meglévő homlokzati panelokat "dryvit" rendszerrel lehőszigeteltük, színképzésében elkülönítve a tantermi, a tornatermi és a konyhai szárnyat.
A tetőszerkezet hőszigetelése: 2395 m2, a csapadékvíz elleni szigetelés 2811 m2. A hő -és vízszigetelést egy fázisban oldottuk meg. A tetőn, a folyosói szakasz felett, acél tartószerkezetre épített 20 db napkollektor mező kerül.
A vizesblokkok felújításával összevontuk az épület akadálymentesítésével járó többlethelyiség igények kielégítését. A szintenkénti két-két fiú-leány blokkot egy fiú és egy lány helyiségcsoporttá alakítottuk át. A felszabadult helyeken alakítottuk ki a mozgáskorlátozott felvonót, ill. mosdót. Kicseréltünk 89 db külső ablakot, 11 db bejárati portált, illetve ajtót.
Új korszerű kazánokat ( 2x105W kondenzációs kazán) telepítettünk a lépcsőház feletti felépítmény hátsó helyiségébe. Összesen 193 db radiátor került felszerelésre.
Akadálymentesítés: Az épület akadálymentesítésével együtt kívántuk megoldani a teljesen tönkrement főbejárati előlépcső és bejárat átépítését. Mozgáskorlátozott rámpát készítettünk (az előlépcső másik oldalán egy táblás acélkerítéssel körbevett, zárható biciklitárolót alakítunk ki), innen akadálymentes felvonó segítségével juthatnak el a többi szintre. (az építmény oktatási jellege miatt minden szinten kialakítottunk egy mozgáskorlátozott mosdót). A tornaterembe való átjutást egy rámpás udvari kijárattal oldottuk meg.
Világításkorszerűsítés: 417 db lámpatestet cseréltünk, 10 db kijáratmutatót, 702 db fénycsövet és 12 db mozgásérzékelőt szereltünk fel.

Csillag óvoda:


Az épület a felújítás során egy új tömeggel bővül, ahol az eddig, az óvoda működéséből, hiányzó funkciók kapnak helyett, valamint a főbejárat is áthelyeződik az északi homlokzatra.
A felújítás főbb részei:
A meglévő homlokzati panelokat "dryvit" rendszerrel lehőszigeteltük (666 m2). Az új szárny, a főbejárati előtető és a foglalkoztató szobák ablakainak homlokzati környezete TRESPA lemez burkolatot kapott.
A tetőszerkezet hőszigetelése: 1069 m2, a csapadékvíz elleni szigetelés 1182,5 m2. A hő –és vízszigetelést egy fázisban oldottuk meg. A tetőn, acél tartószerkezetre épített napkollektor mező került (9 db sík kollektor).
Az új épületszárny kialakítása 112 m2: az új tömeg az épület déli homlokzatára került, egy nyaktag szerű folyosóval kapcsolódva a meglévő óvodaépülethez. Kialakítottunk egyéni fejlesztő szobát, a meglévő tornaszobát kibővítettük. Az épületben egy akadálymentes vizesblokk is kialakításra került.
Kicseréltünk 17 db külső ablakot, 3 db bejárati portált, illetve ajtót. Az új főbejárathoz acél tartószerkezetű TRESPA burkolatú előtető készül, új előlépcsővel, mozgáskorlátozott rámpával. Az előtető alatt lehetőség van a kerékpárok tárolására is.
Új korszerű kazánt ( 2x25W kondenzációs) telepítettünk a konyharész egyik helyiségébe, kicseréltünk 11 db radiátort. Ezenkívül 74 db lámpatestet, 148 db fénycsövet cseréltünk ki és beépítettünk 1 db mozgásérzékelős kapcsolót.
www.komarom.hu/feszty_csillag Komáromi Feszty Árpád Általános Iskola - Csillag Óvoda energetikai korszerűsítése (KEOP 5.1.0-2008-0059) Sajtóközlemény - 2010.09.30. Támogatási szerződés aláírása Munkaterület átadása Közvéleménykutatás