Hírek2014. 06. 30.
KOMÁROMI ÉRTÉKTÁR

Nemrég megalakult a Komáromi Értéktár Bizottság. Elnökének György Károlyné Rabi Lenkét választották. A szervezet már megkezdte a munkát, hogy összegyűjtse azokat a helyi nemzeti értékeket, amelyek nyilvántartásba kerülhetnek. Ebben kérik a város lakosságának segítségét, akik augusztus 31-ig küldhetik be javaslataikat.- A nemzeti értékekről és hungaricumokról szóló 2012. évi törvény teszi lehetővé, hogy a települések Értéktár Bizottságokat hozzanak létre. A testület tavaly szeptemberben döntött arról, hogy városunkban is létrehozzuk ezt a bizottságot. Az alakuló ülésen a Monostori erőd, az épületek sorában elsőként került a szervezet nyilvántartásába. Az Értéktárba nemcsak helyi- vagy műemlék védelem alatt álló épületek kerülhetnek, hanem például az Erzsébet-híd, a szekeresgazdák, a brigetiói ásatás leletei, a bőgőshajó, vagy épp a komáromi bukó galamb – magyarázta dr. Molnár Attila polgármester.

- Megyei szinten már korábban megalakult a Komárom-Esztergom Megyei Értéktár Bizottság, amely első határozataként nyilvántartásba vette a Shagya Arab telivért – tudtuk meg Turi Bálint alpolgármestertől, aki azt is elmondta, hogy a megyei grémium folyamatosan várja a településekről érkező javaslatokat.

A Komáromi Értéktár Bizottság augusztus 31-ig várja a komáromiak javaslatait arra vonatkozóan, hogy melyek azok a helyi értékek, amelyek érdemesek a nyilvántartásba vételre. Ezeket a bizottság felterjesztheti a megyei vagy akár az országos értéktárba is.

A javaslat tétel menete:

A Komárom közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a polgármesterhez címzett javaslatában. A javaslatot a mellékelt javaslatminta szerint kell elkészíteni és postai úton - elektronikus adathordozón mellékelve - kell benyújtani a 2900 Komárom, Szabadság tér 1. címre.

Részletes információ a csatolásban!


Kapcsolódó letölthető dokumentum
Kapcsolódó letölthető dokumentum