Hírek2023. 11. 08.
Átadták a Salkaházi Sára-díjakat városunkban

Vörösházi Tiborné Miklós Katalin és Ravaszné Takács Márta kapta idén a Salkaházi Sára Díjat. Komárom Önkormányzata a szociális munka napja alkalmából minden évben két olyan személyt tüntet ki, akik sokat tettek a város szociális ellátása területén. Komárom Város Szociális Díját november 8-án szerdán, a Csillagerőd konferenciatermében vehette át Vörösházi Tiborné, önkéntes szociális segítő és Ravaszné Takács Márta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Fogyatékosok Nappali Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálat intézményvezetője.

(FOTÓ: Dr. Kreft-Horváth Loránd, Hajnal Dóra, Dr. Molnár Attila, Vörösházi Tiborné, Ravaszné Takács Márta és Vajda Bence, a Salkaházi Sára Díj átadásán.)

Elsőként Vajda Bence önkormányzati képviselő, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke köszöntötte a meghívottakat. Nem csupán a hétköznapokban, hanem egy ilyen kiemeltebb eseményen is szeretnénk megköszönni azt a munkát, amit nap, mint nap végeznek a szociális területen dolgozók a komáromiakért. A szociális munka nem munka, hanem szolgálat. Ennek a szolgálatnak vannak nehezebb és vannak örömtelibb pillanatai is. Az Önök munkája pótolhatatlan, utánozhatatlan szolgálat, amiért csak köszönet és hála jár. 

Hajnal Dóra önkormányzati képviselő, a Humán Ügyek Bizottsága elnöke köszöntőjében kiemelte, aki a szociális szférában dolgozik, aki ezt a szakmát választja, megpróbálja szebbé, jobbá tenni a világot, minden erejével, szívével, lelkével jobbá szeretné tenni embertársai mindennapjait. Folyamatosan szívvel, lélekkel erősnek és támogatónak kell lennie, amiért csak köszönet és tisztelet jár. 

Dr. Kreft-Horváth Loránd egészségügyért felelős alpolgármester kiemelte, a segítő szakmában dolgozók reményt és szeretet is adnak. Szintén köszönetet mondott azért a munkáért, szolgálatért, amit a jelenlévők a szociális szféra bármely területén végeznek minden nap. Kitartásra kérte a szociális szférában dolgozókat, hiszen mint mondta, mindenkire nagyon nagy szükség van. 

Dr. Molnár Attila polgármester kiemelte, minden nap köszönetet kell mondanunk. A mai nap arról szól, ami szociális munka üzenete, a köszönetről, a tiszteletről, a megbecsülésről és a háláról. Mindannyiunknak kötelessége és felelőssége is egyben, hogy ezt megtegyük, azoknak is, akik hivatásszerűen, vagy akár önkéntes segítőként segítik, támogatják a rászorulókat. Jó dolog jónak lenni és Önök ezt minden nap megtapasztalják. Köszönet az Önök odaadással és szeretettel végzett munkájáért.

A díjazottak méltatását dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző olvasta fel, majd dr. Molnár Attila polgármester, dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester, Hajnal Dóra, a Humán Ügyek Bizottsága elnöke és Vajda Bence a Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke adta át az elismeréseket.


Vörösházi Tiborné Miklós Katalin, önkéntes szociális segítő. Szőnyben született 1959-ben. Az általános iskolát Komáromban a Klapka György Általános Iskolában végezte, majd tanulmányait Győrben a Szamuely Tibor Gyors- és Gépíró Szakközépiskolában folytatta. 15 és fél évesen kezdett dolgozni a Lenfonó és Szövőipari vállalatnál, ahol a személyzeti osztály gyors- és gépírója lett. Az itt végzett munkája mellett érettségi vizsgát tett. A Lengyár bezárásáig hűséges volt első munkahelyéhez. Ezután a Komáromi Földhivatalnál helyezkedett el, ahol nyugdíjba vonulásáig, mint ingatlan nyilvántartó dolgozott. Nyugdíjazása után is fontosnak tartotta, hogy a közösség aktív tagja maradjon, aki tenni akar és tud ezekért a szervezetekért. Először a Komáromi Nyugdíjas Egyesület, majd a Komáromi Nőklub tagja lett. Utóbbi 2016-ban a klub vezető helyettesének választotta. Az idősekkel történő foglalkozást mindig szívügyének tekintette és azt teljes odaadással végzi. Fontosnak tartja, hogy társaival együtt részt vegyenek minden alkalommal a városban működő civil szervezetek, közösségek munkájában is, így például Vöröskeresztnek, Máltai Szeretetszolgálatnak, Kemence Egyesületnek, Szőnyi Kulturális Egyesületnek is folyamatosan segítenek. A közösségért való tenni akarása, elkötelezettsége teszik méltóvá az elismerésre.


Ravaszné Takács Márta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Fogyatékosok Nappali Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálat intézményvezetője, a Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola szociálpedagógia –művelődésszervező szakán szerzett diplomát 2000-ben. A főiskola elvégzése után 17 évig a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozott, mint család-és utógondozó, nevelőszülői tanácsadó, később, mint szakmai vezető. Gyermekvédelmi munkáját szívvel, lélekkel végezte. 2017–től a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali Intézménye és Támogató Szolgálatánál 2 évig terápiás munkatársként, majd 2020 szeptemberétől intézményvezetőként tevékenykedik. Feladatai sokrétűek és összetettek, komoly odafigyelést és mindeközben empátiát igényelnek. Remek logisztikai és szervezési képességei jelentős segítséget jelentenek abban, hogy munkáját magas színvonalon tudja végezni. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gondozottaknak minél több élményben legyen részük. Napi szinten 11 fő munkáját felügyeli és koordinálja. Az ellátottak problémáikkal, bizalommal fordulhatnak hozzá, mindig szakít időt arra, hogy meghallgassa Őket és igyekszik megoldást találni a problémáikra. Türelmes, munkáját rendkívüli elhivatottsággal és alázattal végzi. 2023-ban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-–Dunántúli Régiójának éves közgyűlésén az ukrán válsághelyzetben mutatott helytállása miatt, a Szuverén Máltai Lovagrend által alapított Ukrán Segélyakció Érdeméremmel tüntették ki. A szociális ellátórendszerben végzett, több évtizedes példamutató, elhivatott munkája teszik méltóvá az elismerésre.


A díjátadásokat követően a szociális munka alkalmából rendezett ünnepi program Kamarás Iván műsorával zárult.