Városunk

KOMÁROM

Komárom| Naše Mesto | Mestský úrad | Samospráva | Turizmus |


Mesto Komárom s počtom obyvateµov okolo 20.000 je kultúrnym, turistickým a obchodným centrom na pravom brehu Dunaja. Tu sa stretnú cesty z juhu smerujúce z hôr Bakony, Vértes a Gerecse. Naproti, na µavej strane Dunaja sa kríľia cesty prichádzajúce popri riek Malý Dunaj, Váh, Nitra a ®itava. Pre tých, ktorí mienia navątívi» Komárom, poskytuje diaµnica M1 vynikajúcu prístupnos» spájajúca hlavné mesto - vzdialené od mesta na 90 km - a západnú hranicu vzdialenú pribliľne na 120 km. Okrem toho, mesto kríľi aj stará hlavná cesta Budepeą»-Viedeň, dnes nazývaná ako hlavná cesta č. 1. Tých, ktorí prichádzajú zo západu privíta Kopánymonoątor, dneąná rekreačná oblas» mesta Komárom, starým názvom Katapán monoątor, a tých, prichádzajúcich zo smeru východ privíta Szőny, pričlenený k mestu v roku 1977, a ktorý sa vyvinul na mieste rímskej usadlosti Brigetio.


Viac...


Váľení Komárňania, milí návątevníci!

Vítam Vás na naąej obnovenej webovej stránke Mesta Komárom.
Ako primátor mesta je pre mňa najdôleľitejąie, aby sme Vám váľený Komárňania poskytli vľdy aktualizované informácie o udalostí náąho mesta. Okrem toho, cieµom naąej samosprávy je, aby sme čím viac µudí oboznámili s mestom Komárom a µuďmi, ktorí tu ľijú. Práve z toho dôvodu Vás ľiadam, napíąte nám Váą názor, Vaąe nápady a návrhy, aby sme mohli spoločne budova» náą domov Komárom.

S úctou,

Dr. Attila Molnár
primátor mesta

Rendezvénynaptár

.

H
K
Sz
Cs
P
Szo
V

Központi elektronikus ügyintézés oldalára navigál

Érték és Hagyomány

a városi értéktár kiadvány