Önkormányzat


31/2006(XII.23.)önkormányzati rendelet:

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról


Hatályba lépés:


Rendelet hatályát veszti:


Típusa:Letölthető rendeletLetöltés


Rendeletek főoldal
Hatályon kívül helyezett rendeletek