Önkormányzat


14/2008(V.30.)önkormányzati rendelet:

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól


Hatályba lépés:


Rendelet hatályát veszti:


Típusa:Letölthető rendeletLetöltés


Rendeletek főoldal
Hatályon kívül helyezett rendeletek